Stacken Bilvård - allt inom bilvård och biltvätt för entusiasten

Test av glasbehandlingarVilket preparat håller effektivast och under längst tid bilrutorna rena och vattenavstötande?
Här testas fem typer av produkter – vilken är mest prisvärd och vilken är bäst?

Samma bilar som i livslängdstestet av vaxer/lackskydd används - se http://www.stackenbilvard.se/Showartikel.asp?id=175&sprakkod=SV

/CRV (uppdaterad nov 2006 och summerad april 2007)


Publicerad 2005-11-05


Testresultat glasbehandlingarAtt få en mer lättskött och vattenavvisande vindruta (och även sidorutor och bakruta) låter ju toppen. Och det finns flera produkter på marknaden som utlovar detta. Även vanliga bilvaxer påstås ibland ge en liknande effekt. Syftet med detta test är att dels jämföra effektiviteten av några olika typer av ”glasbehandlingar” och dels testa deras livslängd i vardagstrafik under en längre tid.

Produkterna kan förefalla dyra, men i sammanhanget så kostar en glasbehandling hos tex Ditec ca 625 kr och hos en del andra firmor runt 500 kr och arbetsinsatsen är inte speciellt stor. Jämför noga hur många rutor som ingår vid en sådan behandling och hur många nedanstående produkter räcker till.

Följande produkter har testats:
*Silanex SIVO Clear – Info från tillverkaren: ”Tack vare den nya nano-tekniken kan vi nu erbjuda det ultimata, permanenta vattenavvisande skyddet för bilrutor: Vid landsvägskörning, över 70 km/h, försvinner vattnet från vindrutan. Det blir mycket lätt att ta bort smuts och insekter, oftast räcker vanligt regn. Dessutom blir det mycket enkelt att ta bort is från rutan. Den nya nano-tekniken ger en kemisk bindning i glaset, ej filmbildande. Permanent, en behandling räcker. Sparar torkarblad. Väder- och UV-beständig.”
495 kr kostar ett set som enligt uppgift räcker till 1-2 bilar. Jag hade inga problem att få produkten att räcka till två bilar (alla rutor utom bakrutan). Det är en komplett förpackning med detaljerad bruksanvisning, gummihandskar och appliceringsdukar. Appliceringen är lite tidsödande (rengöring med fönsterputs, polering med polermedel + applicering av själva skyddet), men innebär inga större svårigheter. Den enda risk jag märkte var svårigheten att finna en optimal mängd medel vid appliceringen. Dels måste glasytan ”mättas”, men ändå vill man inte ha för mycket överbliven vätska då den intorkad är riktigt jobbig att få bort. Ta alltså en begränsad yta åt gången och jobba färdigt med den (inkl all slutpolering) innan du fortsätter. Observera att rengöringen och poleringen före med fördel görs på alla rutor, på tex de två bilar du skall behandla. Men själva skyddet bör alltså bara läggas på en mindre yta åt gången och se till att överskott poleras bort snabbt. Då blir proceduren enklast och snabbast.

Notera också att SIVO Clear enligt uppgift i princip skall vara en engångsbehandling, under överskådlig tid skall man INTE behöva upprepa den!


*Rain X – Info från tillverkaren: ”Den osynliga vindrutetorkaren. Gör vindrutan superhal och får vatten och smuts att flyga av innan det försämrar sikten. Kan med fördel användas på bak- och sidorutor, strålkastarglas, båt- och husvagnsfönster mm.”

Notera att detta inte var den nya formulan, utan en produkt som jag använt tidigare. Då misslyckad applicering kan vara ett problem med Rain-X , så valde jag denna produkt jag hade erfarenhet av. Notera att jag rengjorde rutan noga med T-röd innan applicering. Att flera har rapporterat problem med flammighet och mjölkighet kan delvis bero på otillräcklig rengöring, men visar likväl att produkten är lite svår att applicera korrekt på i alla fall en del (slitna, smutsiga?) bilrutor. Appliceringen sker i två steg + polering med vatten och är ganska enkel.

Cirka 119 kr kostar en flaska på 200 ml som lär räcka till ganska många bilar, men skall kräva betydligt mer frekvent användning än vad SIVO Clear utlovar. Rain X anger nämligen att applicering 1 gång per månad behövs för bästa effekt.

*BVS Glasbehandling – 295 kr för en ampull som enligt uppgift räcker till en vindruta eller två sidorutor. Jag lyckades att behandla en vindruta OCH två sidorutor. Info från tillverkaren: ”Ger vindrutan ökad slitstyrka och kraftigt vattenavvisande egenskaper. Vindrutan blir lättare att tvätta, samtidigt som det också blir betydligt enklare att skrapa bort snö och is. Behandlingen är mycket enkel att utföra, och eftersom den skapar en kemisk förening med glaset, håller den för både torkarbladen, biltvätten och isskrapan – i sex månader. Att behandlingen gör vindrutan lättare att tvätta är naturligtvis en fördel, men än viktigare är vad den gör för din säkerhet. Behandlingen minskar nämligen reflexer vid regn- och mörkerkörning – undersökningar visar att sikten förbättras med upp till 34 procent.”

BVS produkt är klart snabbast och enklast att applicera, dels pga ampullens utformning med inbyggd påstrykare, få steg och en instruktionsfilm på BVS hemsida. Livslängden skall alltså ligga mellan SIVO och Rain-X. BVS upplevs också som säkrast vad gäller att få ett perfekt, fläckfritt resultat efter appliceringen. Nackdelarna med BVS vad gäller applicering är att den måste ske inom 15 minuter och att det är snålt tilltaget med medel. Då glasbehandlingar är väl så viktiga/smidiga på sidorutorna, så räcker inte en ampull för en komplett bil.

För att få referenser till dessa specialpreparat så har jag även jämfört med tre andra produkter.

*UltraGlozz Superpolish är en vaxpolish som också är med i vårt vaxtest och som enligt tillverkaren är utmärkt även på glas och speglar. Eftersom det lovar 18 månaders skydd så vore det ju lämpligt som ett billigare alternativ till SIVO. Produkten kostar 189 kr för 250 ml, som lär räcka till många rutor även om den inte är dryg.
Info från tillverkaren: ”Allt-i-ett: Rengör, polerar och förseglar. Till målade ytor, plast, gelcoat, krom, aluminium, mässing, koppar, silver, glas, speglar och mycket annat. Opåverkat av maskintvätt. Lackförsegling = kemiskt glas. En behandling håller upp till 18 månader. UV-resistent. Förhindrar statisk elektricitet. Ger mindre vind- och vattenmotstånd.”

*Turtle Top Coat Sealer – Kostar ca 140 kr för 300 ml och är dryg. Info från tillverkaren: ”Förseglar lacken (efter djuprengöring) lyfter fram lystern och ger ett långvarigt skydd mot slitage. Lätt att lägga på och minimal efterpolering.” Turtle nämner inget om användning på glas, men produkten är med som en referens och den har visat sig ha en mycket god vattenpärlningseffekt på lack.

*Turtle Extreme Glass Polish – Kostar ca 80 kr för 500 ml. Info från tillverkaren: ”Tar bort smuts och beläggningar från glas som inte vanligt fönsterputs rår på. Polerar och ger en kristall klar ruta. Förbättrar vindrutetorkarens funktion. Enkel och snabb att använda på in- och utsidan på alla rutor. Utmärkt även på speglar och lyktglas.”

Dessa tre produkter fick på ett tidigt stadium ”lämna” det jämförande testet då de inte på något sätt har samma vattenavstötande funktion som de tre specialprodukterna. Glass polish ger en mycket liten effekt, medan Ultraglozz är den produkt som ger bäst avstötande effekt på rutan. Men det är långt ifrån den effekt som man är ute efter och som BVS, SIVO och Rain X erbjuder. Alltså blir livslängden för Ultraglozz och Turtles produkter ointressant i detta test. Turtle Glass Polish kommer dock finnas med som en referens i testet (motsvarar en ren, polerad, men icke glasbehandlad ruta).

Notera dock att jag har mycket god erfarenhet av glaspolish på vindrutor (främst insida) för att ta bort ränder och film som stör sikten och ger reflexer. Men effekten vad gäller just vattenavstötning är mycket dålig jämfört med specialprodukter och det var ju just detta testet gällde. Men använd den gärna på insidan som ett komplement till de andra produkterna.Mer testresultat

Efter de kommentarer som redan givits om applicering etc så är det främst tre saker som det fortsatta testet syftar till; effektiviteten i att stöta på bort vatten, förenkla isskrapning etc, se hur produkterna eventuellt påverkar sikten/reflektion/flammighet på rutan och utreda livslängden på de olika preparaten,

Låt oss börja med sikten – och de möjligt negativa effekterna av dessa produkter. För det första bör man notera att vid körning i lägre hastigheter och tex vid start på höst/vinter med mycket fukt på bilen så gör den vattenavstötande rutan att väldigt små vattendroppar bildas. Dessa droppar gör snarast sikten sämre än normalt och försvinner först då fartvinden får dem att börja röra sig bort. Då bakrutan inte blir lika effektivt avblåst av fartvinden som övriga rutor (och kan sakna torkare) så skall man fundera över om behandling är lämplig på denna. Produkterna visar alltså sin styrka främst vid högre hastigheter, tex landsvägskörning där man in flera fall helt kan skippa vindrutetorkarna.

Likaså fungerar inte produkten i högre hastigheter då vätskan på vindrutan består av en mycket fin ”dimma” eller sprut från omgivande trafik – då krävs också vindrutetorkare för att få en acceptabel sikt. Ett hyfsat regnflöde och en hastighet över 70 km/h är i grunden det som behövs för att vindrutetorkarna kan skippas. Men för den som kör mycket på landsväg så räcker detta MYCKET långt!

Ett annat problem som verkar gemensamt för flera produkter av denna typ är risken för att en mjölkaktig hinna bildas på rutan. Även om den kan försvinna efter några torkardrag, så kan den vara klart irriterande. När jag går igenom alla inlägg som funnits på Stacken och andra forum om produkter av denna typ så är det helt klart att en majoritet ha haft problem med flammighet och att en mjölkaktig film uppträder under vissa förutsättningar (ofta direkt efter att regn börjat och man har behov av att köra vindrutetorkarna). Dock har långt ifrån alla upplevt dessa problem. Skillnaderna kan bla bero på skicket på vindrutan och hur väl man rengjort den (polerat/tvättat med T-röd etc). Likaså nämner någon tillverkare att för hög koncentration av spolarvätska och/eller vinkeln på torkararmen kan påverka. Men likväl får detta anses som ett verkligt problem då det drabbat många, inklusive mig själv vid flera tillfällen. Det är ju bättre sikt man är ute efter! Var alltså noggrann med rengöring av rutan och applicering av produkten och håll vindrutetorkarna rena och i bra skick.

Vad gäller effektiviteten i att stöta bort vatten från vindrutan så fungerar alla tre specialprodukter oklanderligt – det sker snabbt och effektivt. Vid mindre regn och normal landsvägshastighet bedömer jag skillnaderna som mindre mellan produkterna - alla fungerar bra! Men vid mycket regn och höga hastigheter (vilket också kan åskådliggöras med en högtryckstvätt) så är BVS och SIVO betydligt effektivare än Rain-X.

Ytterligare en MYCKET stor fördel med produkterna är att isbildningen blir BETYDLIGT mindre. För den som varje morgon skrapar rutan kan detta i sig självt räcka för att skaffa en glasbehandling. Jag upplever skillnaden som markant mellan behandlad och icke behandlad yta. Både i hur tjock is som bildas (kondensvattnet rinner av innan den hinner frysa) och hur lätt den ”släpper” från rutan (lägre friktion). Detta är testat av flera personer och på olika bilar och resultat är det samma: BVS och SIVO är klart bäst, medan Rain X också är klart bättre än en obehandlad ruta.

Se mer i tråden: http://www.stackenbilvard.se/displaysubject.asp?pageid=4&threadid=10993&forumid=1&invert=

Notera att det delvis är Rain X (också enligt tillverkaren) begränsade livslängd som spelar in i det sämre resultatet. Men jag har testat med återapplicering och produkten är sämre redan från början, men tydligast skillnader blir det efter en tid - då Rain X slits bort relativt snabbt. Men helt klart är Rain X mycket bättre än ingenting på rutan.


Testresultat livslängd och Summering

Rapportering "halvtid":
Nu, en bit in i testet (slutet av december) så märks livslängdsskillnaderna tydligt. Rain-X har tappat merparten av den avstötande förmågan och även BVS är relativt SIVO Clear något sämre.

Rapportering efter 6 månader (april):
Slutsaten gällande livslängd kommer först efter att bilarna har gått en längre tid (> 6 månader) i trafik och utsatts för normalt slitage med tvätt, spolarvätska, vindrutetorkning etc.

Denna parameter, dvs livslängden, är för många säkert avgörande då rejäla skillnader krävs för att motivera de stora prisskillnaderna. Som sagt så skall enligt tillverkarna Rain X klara 1 månad, BVS 6 månader och SIVO något år. Efter 6 månader så kan jag intyga att Rain X försvinner efter ca en dryg månad och att BVS hittills fungerar (men med viss försvagning), medan SIVO ej har påverkats av tiden nämnvärt vad jag kan bedöma (men notera att detta är svårt att jämföra då de andra blivit klart sämre relativt sett). Så tillverkarna uppgifter kan stämma.

Men under sin livslängd så fungerar alltså alla produkterna enligt tillverkarnas löften (men med individuella variationer i effektivitet enligt tidigare beskrivning) och ger en enorm skillnad mot en obehandlad ruta, både vad gäller avstötande av vatten och is!

Rapportering efter drygt ett år (november):
Slutsatsen kvarstår, effekten av SIVO clear är nästan intakt, BVS har minskat något, men är helt OK. Skillnaderna är otroliga och jag ser fram emot att avsluta testet och behandla HELA rutan, skillnaderna mellan områdena gör helt enkelt tillvaron lite krånglig - passagerare vill hela tiden att torkarna skall på och jag får ägana fyra gånger så lång tid på skrapning på icke behandlade ytor.

Rapportering efter 1,5 år:
Fortfarande så är skillnaden enorm och även om denna skillnad i sig gör att en gradvis försämring av glasbehandlingen blir svårare att notera - så kan detta inte ändra på det faktum att funktionen fortfarande är lysande. Jag kör vidare och hoppas på att skyddet sitter i lika länge till... Detta är helt klart den kategori bilvårdsprodukt som imponerat på mig mest under de år jag testat produkter på Stacken. Jag har nu testat 4 olika produkter som ger "nanoskydd" för rutan, men kan ännu inte uttala mig om livslängdsskillnader. Precis som SIVO clear är flera (tex TCnano) svåra/jobbiga att polera ut och framförallt att polera av resterna. Men det gör förhoppningsvis att tåligheten är god och likaså livslängden.
Sök i bilvårdsguiderna© Stacken 1997 - 2014