Stacken Bilvård - allt inom bilvård och biltvätt för entusiasten

Test av lackskydd!Efter det stora intresset kring förra årets test av vaxer och lackskydd (se "Test av omdebatterade vaxer och lackskydd!"), så startar nu Stacken ett helt nytt test med ett antal produkter som har potential att ge din lack ett tåligt och långvarigt skydd.

Testet kommer att fortgå i ett år, men häng med från början!

/CRV

Testet startat maj 2006. Artikeln senast uppdaterad 2 april 2007.


Publicerad 2006-05-28


ProdukterUrvalskriteriet denna gång har varit att produkterna skall ge ett riktigt tåligt och långlivat skydd för lacken. Jag försöker mig inte ens på att kommentera begreppsdjungeln vad gäller dessa produkter; utan konstaterar bara att vissa kallas lackskydd och andra vaxer. Som referenser i testet tas produkter med ”kända” egenskaper med, tex ett av de testvinnande flytande hårdvaxen från flera tester (bla AMS). Jag har här valt Lahegas 35, men kunde lika väl ha valt Sonax eller Hagmans flytande hårdvax som alla gått bra i tester. Vissa produkter som enligt reklamen borde delta, har plockats bort pga resultatet i förra årets test (gäller Turtle Top Coat Sealer och Ultraglozz Superpolish). Men istället har flera helt nya produkter tagits med som också utlovar ett extra starkt skydd.

Notera att mitt test främst är avsett för konsumenter - inte proffs, då jag själv är en amatör. Proffs kan ha andra krav och utvärderingsparametrar. Med tiden lär man sig hur man optimalt applicerar en produkt och gör inga missar. Jag har enbart följt den brukanvisning som finns tillgänglig för konsumenten och följt minimitider för härdning. Jag tror själv på att vissa skydd vinner mycket på att härda över natt, men för rättvisans skull så har jag applicerat alla enligt produkten beskrivning.

Jag anser också att produkter som skall funka för konsumenter skall vara så "idiotsäkra" att man inte skall riskera misslyckas pga en svår arbetsgång. Genom detta friskriver jag mig från att ha orsakat skillnader mellan produkter pga icke optimal applicering jämfört med den med mer erfarenhet av en viss produkt. Jag har också bett nybörjarvänner applicera några av de svårare (läs 2-stegs + nano) produkterna och det har i ett par fall skett misstag, trots tillgång till beskrivning. Om det beror på slarv, otydlig beskrivning eller helt enkelt för att förfarandet verkar ologiskt är oklart. Min personliga slutsats är att lackskydd för konsumentbruk har en klar fördel om de är hyperenkla att applicera - dvs enbart ett steg och precis som ett vaxpolish (polera in, låt torka, polera av). Gärna också med god synbarhet då belysningen i ett vanligt garage kan vara begränsad. Då kan man i princip inte misslyckas om man gjort ett gott förarbete(?).

Nedan listas produkterna i turordning som de är applicerade från vänster till höger enligt bilderna. Produkterna dryghet kan variera något, men generellt så kan man för flera klara upp till 20 bilar på en liter och jag har försökt mig på en grov skattning av ett jämförelsepris för att få en känsla för kostnaden per bil. Då en del produkter är helt nya för mig så välkomnar jag kommentarer från er gällande er erfarenhet av dryghet (speciellt om dessa skiljer sig kraftigt från de jag uppskattat).

Priser (notera att vissa finns i andra storlekar) och återförsäljarnas egna kommentarer kring produkterna:

Meguiar’s Synthetic Sealant MG 21. 675 kr för 1,89l (357 kr/l – ca 18 kr/bil). En produkt i Meguiar´s Mirror glazeserien med proffsprodukter. Säljs i Sverige bla av The Polish Man (www.thepolishman.nu), men jag har ej funnit den via den svenske generalagenten. “Synthetic Polymer formulation provides technologically advanced paint care and protection. Produces a noticeably deeper, darker, more reflective paint finish. Synthetic polymers bond to paint, delivering extreme protection. Eliminates fine scratches and swirls, creating a flawless finish. Very easy wipe-on and wipe-off.” www.meguiars.com

CTI-Cyclo Polish & Protective Sealant. 259 kr för 0,48 l (540 kr/l – ca 27 kr/bil). ”Cyclos eget lackskydd, ger otrolig lyster och yta, ett av marknadens bästa 1-komponent lackskydd. Mycket lätt att applicera och att torka av. Hållbarhet 12-18 månader”. Denna produkt hittar du bla hos LJ-trading (www.lj-trading.se/webshop/index.php).

BVS (identiskt med PPS). 2 steg, 2 flaskor, 695 kr för ca 2x60 ml (11600 kr/l – ca 350 kr/bil). Lättapplicerad tvåkomponents teflonbehandling som långvarigt förstärker, skyddar och ökar lystern i lacken. Behandlingen skapar en vatten och smutsavvisande yta som väsentligt förenklar underhållet av din bil.
Behandlingen är världens enda patenterade och överträffar vida alla ytbehandlingssystem på marknaden. Den unika bindningen och teflonets egenskaper gör att hållbarheten är mycket lång, mer än 12 månader. Även sättet att binda teflonet till lacken genom jonbindning är patenterat. www.bvs.se

Silverseal från Autosmart - www.smartab.com En produkt som kan vara lite svår att köpa för en privatperson. Priset är ca 1000 kr för 1 liter (dvs 1000 kr/l – ca 50 kr/bil). ”En innovation inom bilvård. Silver Seal ger ett mycket långvarigt och starkt skydd på lacken. Detta skydd försvårar för yttre faktorer att matta eller oxidera lacken. Kännetecken: Ett långvarigt och starkt skydd, utvecklad för dagens lacker, skyddar lacken mod UV-ljus, skyddar mot avfettningsmedel och gör lackytan lätt att underhålla.”

Brightguard (37A+B) från Lahega - www.lahega.se. 2 steg, 2 flaskor, ca 590 kr för 2x0,5 liter (1180 kr/l – ca 60 kr/bil).
”Brightguard är i många avseenden en unik produkt eller mer korrekt, två unika produkter som tillsammans bygger upp en skyddande film med en hållbarhet som vida överträffar den traditionella vaxpolishens. Genom att först applicera ett grundskydd, vars viktigaste funktion är vidhäftning i lacken och sedan ett toppskydd som kemiskt binder samman de båda lagren, säkerställs bästa möjliga hållbarhet. Tack vare P.T.F.E och andra polymerer erhålls en hård antistatisk yta med extremt djup lyster och glans.”

TCNano Lackförsegling. 349 kr för kit inkl cleaner&polish (som säljs separat för 199 kr). Jag uppskattar priset till 150 kr för 30 ml lackförsegling som räcker till en bil. (5000 kr/l – 150 kr/bil) ”Detta är en ny revolutionerande lackförsegling med långtidsverkan och med härdande, smutsavvisande egenskaper. De självorganiserade nanopartiklarna stänger lackens porer som annars är öppna ner till plåten. Bygger också upp en skyddande hinna eller "sköld" som är smuts- och vattenavvisande. Efter behandling med TCnano Lackförsegling, så hör den allra ihärdigaste orenheten forntiden till. Inget kan fastna på en nanoförseglad yta. En förseglad lack rengöres lätt med vatten eller en fuktig trasa. Det är inte längre nödvändigt att använda sig av diverse rengöringsmedel, vax eller liknande produkter.” Köps tex via http://qualityshopping.se.

Lahega Hårdvax. 210kr för 0,95 liter (220 kr/l – ca 11 kr/bil). ”En hård långtidsskyddande yta erhålles. Ytan får lyster och är vattenavvisande samt blir extra motståndskraftig mot angrepp från biltvättkemikalier och väder och vind. Produkten är mycket lätt att applicera.”

Hagmans Winter Shield. 105 kr för 0,275 l (382kr/l – ca 19 kr/bil).
”Hagmans Winter Shield är lättpolerad och ger lacken marknadens bästa långtidsskydd samt ger en suverän glans. Den unika lackförseglingen gör att ytan blir extremt tålig mot bl.a. petroleumbaserade avfettningsmedel, samt mot föroreningar, vägsalt, dubbsmuts. www.hagmans.se


Bilden visar motorhuven före applicering.


TestförutsättningarEn bil har behandlats denna gång, en silvermetalliclack i vettigt skick. Motorhuven har delats upp i 8 sektorer och behandlats med respektive preparat. Bilden visar huven efter applicering, men under/efter avpolering.

Detaljer kring arbetsgång och applicering kan läsas i föregående tests rapport – de är identiska. De ytor som använts till jämförelsen av hur produkterna skyddar lacken har först noggrant förbehandlats med lackrengöring med oscillerande maskin. Lackskydden har applicerats och fått härda enligt bruksanvisningen för respektive produkt.

Jag kommer inte äga något större utrymme kring ytterligare kommentarer kring just appliceringen – en del föredrar de lättflytande hårdvaxen som närmast är som att fördela vatten på lacken, medan andra vill hellre ha en fastare konsistens. På samma sätt skiljer sig åsikterna om hur kritiskt det är med en lätt avpolerad yta efter att lackskyddet har torkat eller hur kritiskt (!) det är om produkterna kritar (detta gör det lättare att se var man applicerat, men man får tråkiga rester). Doft och hud- och miljöbelastning är andra aspekter. Eftersom forumsdiskussioner visar att kraven/önskemålen skiljer betydligt så konstaterar jag bara kort de huvudsakliga egenskaperna hos de olika produkterna. Lahega 35 och Hagmans WS är konventionella flytande hårdvax som är mycket lätta att applicera så länge man lär sig undvika spill/stänk och har belysning så att man ser var man applicerat dem. Brightguard, BVS och MG 21 ger mest rester att polera bort och Brightguard kritar klart mest. Silver Seal och Cyclo hamnar mitt emellan, och är mycket lätta att applicera och polera bort, men kräver god belysning för att man skall kunna se var man applicerat dem. TCnano är lite speciell då den poleras bort i samma moment som den appliceras. Man kan dock få en del riktig svåra rester om man missar att polera torrt direkt. Svårast att dosera då man arbetar in den direkt.

Det är värt att notera att Brightguard och BVS består av två steg. Detta gör BVS lite krångligare och svårare att applicera, speciellt som de små flaskorna inte har någon bruksanvisning (och lösa papper försvinner lätt…). Brightguards första steg är dock också en finpolering, så detta kan man ”spara in” en polering på om man återbehandlar en lack som inte fått en mängd nya repor.Också värt att nämna är att flera lackskyddande produkter avsett för främst professionell användning inte fokuserar primärt på en vattenavstötande (fet, pärlande) yta. Det kan ha att göra med andra prioriteringar, med fokus på en skyddande glansbevarande yta som håller längre. Dock är det just denna vattenpärlande effekt som för oss konsumenter normalt anger när ett vax slutar att skydda bilen. Detta är ju också ett vanligt urvalskriterium i tester. Intorkade ”vattensamlingar” kan dock ge upphov till tråkiga torkfläckar, och ”pärlning” i sig behöver inte göra avtorkningsproceduren enklare.

Ovanstående information kan vara värt att notera och ha i bakhuvudet när testresultatet läses och dess betydelse får var och en bedöma utifrån sina krav på hur ett vax/lackskydd skall fungera. Vissa prioriterar glans, andra vattenpärlning och ytterligare andra maximal livslängd innan lackens porer direkt utsätt för omgivningens stress. Mitt syfte är att enbart notera betydande skillnader och låta var och en komma fram till en slutsats kring vilken produkt som är mest intressant.


FälgförseglingSom ”bonus” har jag även applicerat TCnano fälgförsegling på halva ytan på alla fyra fälgarna. På den andra halvan har jag applicerat Lahega 35 som referens. Jag har ofta flytande hårdvax på fälgarna och såg med spänning fram emot eventuella skillnader i hur smuts fäster och hur lätt den kan tvättas bort.

Jag har hunnit titta på fälgarna ordentligt nu och provtvättat på flera olika sätt, men jag är dock besviken - jag kan inte iaktta någon skillnad mellan hårdvaxet och TCnano för fälgar.

Jag hade väntat mig en mycket smutsavstötande effekt av typen glasbehandlingar. Men smutsen satt vad jag kunde bedöma lika hårt/lätt på de två ytorna. Den rann tex inte bort med högtryck eller milt fälgmedel + högtryck (jag har låtit fälgarna bli rejält smutsiga innan jag testade...)

Man bör kunna förvänta sig en synbar skillnad då produkten kostar 100 gånger mer än ett hyfsat flytande hårdvax*.

Missa inte heller mitt tidigare test av olika fälgrengöringsmedel (titta under Läsvärt - Biltvätt).

* Biltemas Hårdvax har gått bra i flera tester och kostar under 80 kr/liter. TCnano fälgbehandling kostar 239 kr för 30 ml, dvs ca 8000 kr/liter!Lackskyddande egenskaper; TvättålighetUnder testets gång har bilen tvättats en mängd gånger för att bedöma produkternas tvättålighet. Redan innan jag använde tuffare medel så hade produkterna tydligt grupperat sig enligt följande:
BVS bildar en egen grupp med otrolig vattenpärlning. Den är nog värre än Turtle Top Coat Sealer som jag innan bedömt som extrem (TTCS hade dock ingen bra livslängd). Tidigare tester visar dock att extrem vattenpärlning gör att lacken blir snabbare smutsig och att kalkfläckar etc kan bli ett problem (bildas pölar på lacken).

Silver Seal, Brightguard och TCnano bildar en tydlig andra grupp. Här flyter vattnet ut direkt och bildar en "hinna" (jämför medlet Autotork). Detta är medvetet och är en vanlig egenskap bland lackskydd och jag har tidigare sett att detta ger den mest lättskötta och rena lacken över tid. Men man får inte den där 100% nyvaxade känslan som en del eftersträvar.

Meguiars MG 21, Lahegas Hårdvax och Hagmans Winter Shield ger en klassiskt avstötande yta som normalt både är lättskött och ger en nyvaxad känsla (något av ett mellanting av de två övre grupperna). Cyclos Sealer tillhör också den sista gruppen, men stöter bort vattnet något snabbare och effektivare och hamnar något närmare BVS även om det inte är fråga om mycket pärlning.

Helt klart visar denna testuppställning mer tydliga skillnader gällande dessa egenskaper än förra omgången.

Efter att ha stressat produkterna med avfettning (alkalisk-, mikro- och kallavfettning i omgångar) så ändrade sig en del produkters egenskaper. Detta mest synligt direkt vid de första avfettningarna med alkalisk avfettning (relevant då det ofta används vid högtrycksavspolning, borttagning av insekter etc). Eftersom produkterna har så olika egenskaper, har min bedömning främst fokuserat på ÄNDRINGAR av egenskaperna, sådana får anses icke önskvärda eftersom skydden legat på ett par månader och tvättats ofta. Målet bör rimligen vara att nuvarande egenskaper skulle kvarstå.

BVS sticker ut med sin extrema pärlning som verkar oberörd av alla avfettningar. Även CTI, Silver Seal och Brightguard verkar intakta. MG21 är den produkt som kraftigt ändrar egenskaper efter avfettningen, den fina avstötande ytan klarar inte den alkaliska avfettningen alls så bra som övriga produkter. TCnano, Lahega Hårdvax och Hagmans Wintershield klarar alla sig bra och uppvisar bara små ändringar.


Lackskyddande egenskaper; Livslängd

Skillnader i livslängd försöker jag bedöma genom att löpande studera ytorna (yta, glans, vattenavstötande egenskaper relativt direkt efter applicering etc). Detta är det svåraste bedömningsmomentet då jag genom tidigare tester sorterat bort de sämsta produkterna och kvar har en stark testuppställning. Jag försöker återge en objektiv bedömning genom att ta hjälp av andra personer som inte vet vilka preparat som applicerats var.

Bilen har körts dagligen, genomgått flera tuffa tvättest och alltid stått utomhus. Slutsatsen efter detta test är att produkterna efter ett år närmat sig varandra vad gäller egenskaper - skillnaderna är mindre uppenbara nu. De tuffa tvättester jag gjort har nog belastat dem alla hårt och tagit bort en hel del skydd.

Den som helt klart stuckit ut är BVS som hela tiden gett en mer vattenavstötande yta och som länge kändes "intakt". Dock har den sista tiden också påverkats. Skillnaden mot övriga i vattenpärlning kvarstår alltså, men det skiljer bland bilägare om man uppskattar denna effekt. Vad som är sant och som mitt test stödjer till 100% är att en vattenpärlande yta blir mycket snabbare smutsig än en yta som skapar en vattenfilm (en effekt som flertalet lackskydd har). I fallet BVS är dess testyta flera gånger smutsigare än de andra ytorna. Inte snyggt och mer svårtskött för bilägaren, så jag bedömer det som en klar nackdel. Men skyddet verkar alltså mycket tåligt i sig.

Även CTI, Silver Seal och Brightguard klarar sig bra i livslängdstestet, och jag bedömer dem som något bättre än TCnano, Lahega Hårdvax och Hagmans Wintershield. MG 21är den produkt som kraftigast ändrat egenskaper under testet. Den från början fina avstötande ytan klarar inte belastningarna så bra som övriga produkter.

Testsummering

Totalt sett så är det inga enorma skillnader mellan de olika lackytorna så här ett år efter starten av testet. BVS utmärker sig fortfarande med sin vattenpärlande, mer nedsmutsade yta, medan övriga ytor har ganska likartat "uppförande" då man bedömer yta (friktion), glans och vattenpärlning.

Appliceringen är en viktig faktor, då detta är ett test avsett för amatörer och jag sett alltför många exempel då man misslyckas pga fel hantering av en produkt. Här har TCnano en klar nackdel då den är svår att dosera, jobbig att polera in, svår att se var man behandlat och riktigt svettig att få bort rester från lacken. Tvåstegsprodukterna Brightguard och BVS har en nackdel då detta kräver lite mer av den oerfarne (jag har sett vänner göra fel trots uppmaning att läsa instruktionen noga). Övriga produkter är klart enklare, men läs testdelen längre upp om applicering, då respektive produkt har vissa för- och nackdelar som kan avgöra köpbeslutet för just dig och din bil! Exempel: Kraftig kritning är inte kul på en bil full med djupa stenskott och en produkt som lämnar en osynlig hinna är inte optimal för den med dålig belysning och/eller syn (även om de två sista sakerna är avgörande för en lycksosam bilvård i övrigt...).

Prisvärdheten är alltid intressant, speciellt som halvbra TCnano kostar ca 150 kr per bil och de bästa produkterna i testet kostar från 27 kr per bil! BVS kostar ca 350 kr per bil och detta anser jag också är för dyrt med tanke på vad konkurrerande produkter kostar.

Min avsikt är inte att kora några vinnare i detta test, skillnaderna mellan flera av produkterna är för små och för mig svåra att bedöma för det. Men med tanka på de stora skillnaderna i priser och i egenskaper, speciellt gällande applicering, så hoppas jag att detta test ger er en vägledning i ert val av skydd för er lack. Notera också att alla produkter inte enkelt kan köpas av privatpersoner, även om flertalet kan köpas via Internetbutiker.

Lycka till med lackskyddandet!

/CRV
Sök i bilvårdsguiderna
Klicka här för att komma till Autosale.nu eller gör en sökning direkt ur databasen nedan!
 
 
  © Stacken 1997 - 2014