Stacken Bilvård - allt inom bilvård och biltvätt för entusiasten

Inne i bilschampotHär kommer lite godsaker för den som är intresserad av att veta mer om bilschampot!
Hur och varför fungerar ett bilschampo?
Varför skummar det?
Vad innehåller det?

Ja många av frågorna finner ni svar på här


Hur bilschampo fungerar för att göra rent

Först måste man se till att schampot har en rengörande effekt.
Rengöring av fet smuts kan göras genom att:

1 lösa (lösningsmedel)
2 förtvåla (alkaliska produkter)
3 emulgera

Då vi nu talar om ett bilschampo så är metod 1 inte lämpligt.
Dels då produkten ska spädas så mycket med vatten att effekten av ett lösningsmedel skulle bli väldigt liten, och dels för att produkten ska vara hudvänlig.
Man skulle få ett medel som är väldigt uttorkande för huden.
Förtvålning skulle fungera med avseende på att man späder produkten med vatten, men det blir inte särskilt hudvänligt det heller.
Kvarstår alltså att fet smuts ska emulgeras.

Emulgeringen uppnår man med ytaktiva ämnen, vanligtvis syntetiska tensider.
Ofta kombinerar man flera olika typer av tensider för att få just de egenskaper man önskar på schampot.
Det kan vara egenskaper som just rengöring, vatten/oljelöslighet, skumning och förmåga att väta ytor.
Att finna en kombination av tensider, som man är nöjd med, är en av de stora utmaningarna i att formulera ett bilschampo.

Eftersom schampot, vid användning, ska spädas med vatten och det då är frågan om vatten som innehåller kalk (vattnet har en hårdhet), så tillsätter man en så kallad komplexbildare i schampo.
Detta är något som binder kalk. Om man inte binder kalk så påverkar det tvätteffekten, och skumning negativt.
Vi har ju olika halter av kalk i vattnet beroende på var man tar sitt vatten från, så halten komplexbildare måste vara tillräckligt hög för att täcka in alla områden.

Vill man ha vax eller andra glansgivande eller hydrofoba additiv så tillsätter man det. Det hydrofoba får vattnet att pärla sig vacker på bilen yta sedan.
Färg och parfym kan man tillsätta. Parfym är ju rent kosmetiskt, medan färg kan vara till viss hjälp vid dosering.

Och så kan man tillsätta en förtjockare för att ställa in rätt tjocklek, viskositet, på schampot.
En lite mer trögflytande produkt kan vara lättare att dosera rätt.

I visa bilschampon kan man finna övriga tillsatser som tex polymerer och glykoletrar.

Och så brukar man använda något för att justera schampots pH värde. Man vill ju att det ska vara relativt hudvänligt.
I och med att man har relativt neutralt pH värde så kan man behöva tillsätta konserveringsmedel så att bilschampot inte står och blir dåligt i flaskorna.

Det är viktigt alla ingående ämnen är blandbara med varandra så man inte får separation eller utfällningar i schampot vid lagring.


Sök i bilvårdsguiderna© Stacken 1997 - 2014